Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: potgrond
Afdanken via:

Milieustraat of (kleine hoeveelheden) gft-container

Let op:

(Tuin)aarde, zand, klei en graspollen mogen maar beperkt in de gft-container of op de eigen composthoop. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van een bloempot of de aanhangende aarde bij onkruid. Omdat grond (niet altijd zichtbare) vervuiling kan bevatten, kan de verwerking veel geld kosten. Er zijn gemeentes die grotere hoeveelheden grond (meer dan 1 m3 of meer dan 1.500 kg) om die reden niet accepteren op de milieustraat, of alleen als bij het inleveren een Schone Grond-verklaring getoond kan worden. Informeer bij je gemeente hoe het geregeld is, en waar je anders heen kunt met de grond. 

Het is:

Overig afval

Deze producten vallen niet onder een van de andere afvalsoorten. Per product wordt een specifiek advies gegeven onder "Let op".