Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: piepschuim vleesschaaltjes
Afdanken via:

Vuilnisbak (restafval)

Let op:

Een schaaltje van piepschuim waar vlees in verpakt was, hoort bij het restafval. Verwijder een eventueel aanwezige afdekfolie en doe dat los bij de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval.

Het is:

Restafval

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken, metalen en soms ook papier en groente-, fruit- en tuinafval worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.