Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: drinkglas
Afdanken via:

Vuilnisbak (restafval)

Let op:

Alleen doorschijnend verpakkingsglas hoort in de glasbak. Zwart glas dus niet, maar blauw en rood glas wel. Andere glassoorten mogen niet in de glasbak, maar horen bij het restafval:

  • Kruiken zijn wel verpakkingen, maar niet van glas, en verstoren de recycling.
  • Vuurvast glas (theeglazen en ovenschalen) en wijnglazen zijn geen verpakkingen en kunnen een andere samenstelling hebben die de glasrecycling verstoort.
  • Vensterglas kun je inleveren als bouw- en sloopafval.

Wanneer de glasbak verdeeld is in kleurbakken, mag blauw glas bij het groene of 'bonte' glas. Een losse deksel van blik of van plastic mag bij de gescheiden inzameling van plastic en metalen verpakkingen. Deksels, doppen, etiketten en kurken mogen ook op glazen potten en flessen blijven zitten die de glasbak ingaan. Een klein restje in een glazen verpakking is geen probleem, maar zorg dat de verpakking zoveel mogelijk leeg is (schraapschoon).  

Het is:

Restafval

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken, metalen en soms ook papier en groente-, fruit- en tuinafval worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.