Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: acrylverf
Afdanken via:

Milieustraat

Let op:

Een verfblik met (restant) verf lever je in bij het klein chemisch afval, daarmee voorkom je milieuvervuiling en gevaarlijke situaties. Een leeg verfblik (of blik met ingedroogde restanten) mag je weggooien bij de gescheiden inzameling van plastic - en metalen verpakkingen. 

Het is:

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (kca) is gevaarlijk afval of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals kwik, lood, asbest, organische oplosmiddelen, dioxines en cadmium. Als deze stoffen in een afvaloven worden verbrand, kan dit luchtvervuiling veroorzaken. Ook komen deze gevaarlijke stoffen in de verbrandingsresten terecht. Het storten van die verbrandingsresten kan dan de bodem en het grondwater vervuilen. Gescheiden inzamelen dus! Met gescheiden inzameling wordt ook voorkomen dat vuilnismannen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Uit een deel van het klein chemisch afval worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. Het deel dat niet kan worden gerecycled, gaat naar speciale verbrandingsovens. De zeer hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen. Klein chemisch afval dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen op enkele speciaal daarvoor ingerichte stortplaatsen in Nederland.