Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: papieren verpakking met plastic- of aluminiumlaagje (anders dan voor dranken)
Afdanken via:

Vuilnisbak (restafval)

Let op:

Kun je papier niet scheuren, dan is het geplastificeerd. Geplastificeerd papier of karton heeft een dun laagje kunststof, dat het recyclingsproces van papier verstoort. Daarom hoort het bij het restafval. Een uitzondering hierop vormen de drankenkartons (zoals een melkpak). Dit is ook karton met een plastic (en soms ook aluminium)laagje. Die kunnen gescheiden ingeleverd worden (bijvoorbeeld via de PMD-inzameling) voor recycling.

Het is:

Restafval

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken, metalen en soms ook papier en groente-, fruit- en tuinafval worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.