Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: aluminiumfolie
Afdanken via:

PMD zak of bak

Let op:

Aluminiumfolie als verpakking, zoals folie om thuisbezorgde maaltijden, hoort bij Plastic - en Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD). Aluminium dat je op een rol koopt, is formeel geen verpakking en hoort daarom na gebruik officieel bij het restafval. Aluminium wordt na verbranding deels uit de verbrandingsresten van het restafval gehaald en gerecycled, maar dunne delen zoals folie verbranden en die ben je dus kwijt. Maak dus waar mogelijk een grotere prop van aluminium(wikkeltjes), dan is de kans op recycling groter.

Het is:

PMD

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD) worden in de meeste gemeenten gescheiden ingezameld. Een gemeente mag zelf bepalen hoe. In sommige gevallen wijkt dat dus af van onze adviezen. Lever de verpakkingen schudleeg of schraapschoon in, dat vergemakkelijkt de sortering. Verzamel PMD in een andere zak dan een grijze komo-zak. Een afvalbedrijf ziet anders niet of het een zak restafval of een zak PMD is.