Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op:

doos voor gebak of bezorgpizza

Afdanken via:

Vuilnisbak (restafval)

Let op:

De dozen zijn vaak vervuild met etensresten en vet. Daardoor zijn ze niet geschikt voor recycling en mogen ze niet bij het oudpapier.

Het is:

Restafval

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden. Stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drankenkartons, metalen en soms ook papier en GFT worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.