Dit gooi je weg via

milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Tip

Grote stukken metaal en grote metalen voorwerpen kun je inleveren bij de milieustraat of wegbrengen naar een oud-ijzerhandel. Soms krijg je er nog geld voor. Kleine metalen voorwerpen kun je gewoon in de vuilnisbak bij het restafval gooien: die kunnen grotendeels met magneten uit de verbrandingsresten van de afvalenergiecentrale gehaald worden. 

Metalen, zoals staal (ijzer), aluminium, koper, lood en zink, zijn heel waardevol als grondstof en oneindig te recyclen. Na inzameling en sortering worden ze omgesmolten en dan kunnen er weer nieuwe producten van gemaakt worden, zoals onderdelen van fietsen en auto’s.

Opnieuw zoeken