Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Schoolspullen om mee te schrijven of tekenen zijn niet geschikt voor hergebruik als grondstof voor iets anders. Gebruik je pen, stift, potlood of gum dus tot hij op is. Puntenslijpsel gaat bij restafval. Plastic pennen of stiften zijn geen verpakkingen en mogen dan ook niet bij de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval, maar moeten bij het restafval.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken