Dit gooi je weg via

bak of zak voor plastic, metalen en drinkpakken

Tip

Plastic verpakkingen met een metaallaagje mogen in de zak of bak voor plastic, metalen en drinkpakken (pmd). De verpakkingen worden vaak gerecycled tot nieuwe producten, zoals bermpaaltjes. Soms worden ze echter uit het ingezamelde plastic verpakkingsafval gehaald en alsnog verbrand (met energieterugwinning). Dit is afhankelijk van de sorteerder.

Het plastic wordt in een sorteringsfabriek eerst verder gescheiden in verschillende plasticsoorten. Deze gaan daarna door een versnipperaar, worden gewassen en tot kleine korrels vermalen. Van die korrels kunnen weer nieuwe plastic producten worden gemaakt, zoals shampooflessen, broodtrommels en emmers. Bij gemeenten waar je plastic verpakkingen bij het restafval gooit, zit er een stap tussen. Dan haalt een zogenaamde nascheidingsinstallatie eerst de plastic verpakkingen uit het restafval.

}

De meeste gemeenten zamelen plastic, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken apart in voor recycling. Er zijn ook gemeenten waar je dit bij het restafval mag gooien. Nascheiden heet dat: dan gaat het restafval naar een fabriek die plastic, blik en drinkpakken uit het andere afval sorteert. Weet je niet zeker hoe het in jouw gemeente is geregeld? Check je gemeentewebsite.

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?