Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Als je pan nog bruikbaar is, kun je die naar de kringloopwinkel brengen. Is de pan niet meer bruikbaar, dan kun je hem soms naar een inleverpunt brengen (b.v. de Blokker). Een anti-aanbakpan (o.a. met PFAS) waarvan de beschermlaag beschadigd is, is niet meer bruikbaar en moet ingeleverd worden voor recycling of bij het restafval.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?