Dit gooi je weg via

gft-container of eigen composthoop

Tip

Sommig keuken- en tuinafval mag wel in de gft-bak maar is zo hard dat het niet goed verteert in de composteringsinstallatie.

Composteringsinstallaties maken van ons groente-, fruit- en tuinafval compost en groen gas. De land-en tuinbouw gebruikt die compost als bodemverbeteraar zodat gewassen beter groeien. Je kunt compost ook voor je eigen tuin gebruiken. Het gas wordt onder andere gebruikt om huizen te verwarmen.

Opnieuw zoeken