Dit gooi je weg via

zie tip/toelichting

Tip

Alleen als de plastic- en papierlaag makkelijk van elkaar te halen is en het papier niet vettig geworden is, mag je het kaaspapier weggooien in de papierbak, en het plastic bij de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. In andere gevallen is het restafval.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Week Zonder Afval

Van 30 mei t/m 5 juni is de Week Zonder Afval. Dan gaan we de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien.

Bekijk de acties

Opnieuw zoeken