Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Alleen doorschijnend verpakkingsglas hoort in de glasbak. Andere glassoorten mogen niet in de glasbak, maar horen bij het restafval of een andere gescheiden stroom:

  • Kruiken zijn wel verpakkingen, maar niet van glas, en verstoren de recycling.
  • Vuurvast glas (theeglazen en ovenschalen) en wijnglazen zijn geen verpakkingen en kunnen een andere samenstelling hebben die de glasrecycling verstoort.
  • Vensterglas kun je inleveren als bouw- en sloopafval.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?