Dit gooi je weg via

gft-container

Tip

Giftige planten gooi je weg in de bak voor het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Als je geen biobak hebt, kun je het weggooien bij het restafval. De manier waarop het gft en restafval wordt ingezameld is veilig: de inzamelaars dragen beschermende kleding. Het verwerkingsproces zorgt ervoor dat de giftige stoffen onschadelijk worden. Gooi giftige planten niet op je eigen composthoop, want dan kan iemand zich aan de planten bezeren.

Composteringsinstallaties maken van ons groente-, fruit- en tuinafval compost en groen gas. De land-en tuinbouw gebruikt die compost als bodemverbeteraar zodat gewassen beter groeien. Je kunt compost ook voor je eigen tuin gebruiken. Het gas wordt onder andere gebruikt om huizen te verwarmen.

Opnieuw zoeken