Dit gooi je weg via

gft-container

Tip

Giftige planten gooi je weg in de bak voor het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Als je geen biobak hebt, kun je het weggooien bij het restafval. De manier waarop het gft en restafval wordt ingezameld is veilig: de inzamelaars dragen beschermende kleding. Het verwerkingsproces zorgt ervoor dat de giftige stoffen onschadelijk worden. Gooi giftige planten niet op je eigen composthoop, want dan kan iemand zich aan de planten bezeren.

Sommige giftige planten zijn ook schadelijk. Bekijk de tip van schadelijke planten voor meer informatie.

Composteringsinstallaties maken van ons groente-, fruit- en tuinafval compost en groen gas. De land-en tuinbouw gebruikt die compost als bodemverbeteraar zodat gewassen beter groeien. Je kunt compost ook voor je eigen tuin gebruiken. Het gas wordt onder andere gebruikt om huizen te verwarmen.

}

Hoe zorg je voor minder afval?

Zootje Geregeld geeft je antwoorden, tips en slimmigheden om je zootje goed te regelen voor de toekomst.

Zootje Geregeld

Niet kunnen vinden?