Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Een product dat nog goed is, kun je ook naar de kringloopwinkel brengen of te koop aanbieden op een website voor tweedehands spullen. Als een product van hout is, kun je het ook naar de milieustraat brengen. Dan kan het nog worden gerecycled. Een voorwerp kan om verschillende redenen niet worden gerecycled, bijvoorbeeld wanneer het uit verschillende soorten materialen bestaat of erg klein is (plastic van kleiner dan 3 x 3 cm).

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?