Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Foto's kun je het beste weggooien bij het restafval: ze bevatten teveel chemische stoffen om als grondstof te kunnen dienen voor bijvoorbeeld nieuw papier. Film bestaat uit celluloid, wat niet recyclebaar is.

Deze stoffen zijn niet zo schadelijk dat het materiaal bij het klein chemisch afval moet. Archiefvernietiging (tegen betaling) is ook nog een optie, bijvoorbeeld als het gaat om grote hoeveelheden negatieven.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?