Dit gooi je weg via

zie tip/toelichting

Tip

Je kunt de inhoud van een chemisch toilet in een afvoerpunt lozen of door een toilet spoelen dat is aangesloten op een openbaar riool. Een chemisch toilet bevat stoffen die bacteriegroei afremmen. Het is schadelijk als die stoffen ongefilterd in het oppervlaktewater terecht komen.

In Nederland wordt het meeste rioolwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie gereinigd, voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. De stoffen uit het chemisch toilet leveren dan geen probleem meer op.

}

Week Zonder Afval

Van 30 mei t/m 5 juni is de Week Zonder Afval. Dan gaan we de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien.

Bekijk de acties

Opnieuw zoeken