Dit gooi je weg via

zie tip/toelichting

Tip

Je kunt de inhoud van een chemisch toilet in een afvoerpunt lozen of door een toilet spoelen dat is aangesloten op een openbaar riool. Een chemisch toilet bevat stoffen die bacteriegroei afremmen. Het is schadelijk als die stoffen ongefilterd in het oppervlaktewater terecht komen.

In Nederland wordt het meeste rioolwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie gereinigd, voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. De stoffen uit het chemisch toilet leveren dan geen probleem meer op.

}

Hoe zorg je voor minder afval?

Zootje Geregeld geeft je antwoorden, tips en slimmigheden om je zootje goed te regelen voor de toekomst.

Zootje Geregeld

Niet kunnen vinden?