Dit gooi je weg via

milieustraat of grofvuil-ophaaldienst

Tip

Vinylzeil en harde vinyltegels van vóór 1993 kunnen asbest bevatten. Asbest is kankerverwekkend. Zorg bij twijfel dat het zeil op een verantwoorde manier wordt verwijderd. Asbesthoudend materiaal kan op de juiste manier verpakt worden ingeleverd bij de milieustraat. 

Na inzameling wordt grof huishoudelijk afval gescheiden. Spullen en materialen die kunnen worden gerecycled, worden eruit gesorteerd en gaan naar verschillende recyclebedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor hout, steen, staal en metalen. Wat niet gerecycled kan worden, gaat naar een afvalenergiecentrale. Daar wordt het verbrand en dan levert het stroom en warmte op.

}

Samen voorkomen we afval

Wil jij minder weggooien? Met kleine switches in je dagelijks leven voorkom je een heleboel afval. Zo ben je stap voor stap duurzamer bezig.

maak de SWITCH

Niet kunnen vinden?