Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Soms kan het plastic en papier uit elkaar gescheurd worden. Dan mag het plastic bij de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval, en het papier bij het oudpapier. Anders moet de verpakking in zijn geheel bij het restafval.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken