Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Vloeibare verf (niet-lege pot of spuitbus) hoort bij het klein chemisch afval. Spoel kwasten niet onder de kraan af, ook niet bij watergedragen verf. Bewaar de kwast tijdens de klus in een pot met water (watergedragen verf) of in een afgesloten plastic zakje in de vriezer. Gooi de kwast na de klus weg.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken