Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Op thermisch papier, zoals faxpapier, kan de chemische stof BPA zitten. Daarom is thermisch papier vaak niet geschikt voor recycling en hoor je het bij het restafval weg te gooien. Uitzondering zijn de kassabonnen (ook een vorm van thermisch papier) die in Nederland worden gebruikt. Deze zijn zonder de stof BPA gemaakt en kunnen daarom bij het oud papier. 

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?