Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Nat of vies textiel, zoals met olie of verf verontreinigd textiel, is niet meer te recyclen en hoort niet in de kledingcontainer. Natte kledingstukken in de textielbak gaan schimmelen in de opslag, en beschadigen ook ander textiel. Verpak je af te danken kleding en huishoudtextiel dan ook altijd in een goed afgesloten zak, dan kan er geen vocht en vuiligheid bij.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken