Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Zowel lege spuitbussen als spuitbussen met een restant horen bij het restafval, omdat ze nog restjes drijfgas kunnen bevatten. Het kan zijn dat je gemeente heeft bepaald dat lege spuitbussen bij de gescheiden inzameling van plastic- en metalen verpakkingen mogen. Check hiervoor je gemeente. Het metaal van de spuitbus kan grotendeels uit de asresten van de afvalverbrandingsinstallatie gevist worden met magneten.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken