Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Zowel lege spuitbussen als spuitbussen waar nog (een restant van) het product in zit dat geen klein chemisch afval (kca) is, zoals deodorant, horen bij het restafval. Het metaal van de spuitbus kan grotendeels uit de asresten van de afvalverbrandingsinstallatie gevist worden met magneten. Een spuitbus die niet leeg is en een product bevat dat op de kca-lijst staat, zoals verf, moet met het kca worden ingeleverd.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Samen voorkomen we afval

Wil jij minder weggooien? Met kleine switches in je dagelijks leven voorkom je een heleboel afval. Zo ben je stap voor stap duurzamer bezig.

maak de SWITCH

Niet kunnen vinden?