Dit gooi je weg via

milieustraat

Tip

Consumenten hebben weinig te maken met slachtafval, aangezien zelf slachten door particulieren verboden is. Slachtafval kan wel ontstaan bij de jacht als het gejaagde dier verkocht wordt aan derden. Voor dit afval gelden andere regels, omdat het onder bedrijfsafval valt.

Opnieuw zoeken