Dit gooi je weg via

bak of zak voor plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken

Tip

Biobased verpakkingen gemaakt van bioPE en bioPET horen bij de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. Ze zijn gemaakt van plantaardige grondstoffen, maar chemisch gelijk aan PE en PET gemaakt van fossiele grondstoffen en kunnen tegelijk gerecycled worden. De termen bioplastic, biobased plastic en composteerbaar plastic worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen niet hetzelfde. Biobased plastics zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen, maar dat betekent niet automatisch dat ze composteerbaar zijn.

Het plastic wordt in een sorteringsfabriek eerst verder gescheiden in verschillende plasticsoorten. Deze gaan daarna door een versnipperaar, worden gewassen en tot kleine korrels vermalen. Van die korrels kunnen weer nieuwe plastic producten gemaakt, zoals shampooflessen, broodtrommels en emmers. Bij gemeenten waar je plastic verpakkingen bij het restafval gooit, zit er een stap tussen. Dan haalt een zogenaamde nascheidingsinstallatie eerst de plastic verpakkingen uit het restafval.

Opnieuw zoeken