Dit gooi je weg via

zie tip/toelichting

Tip

Een plastic statiegeldfles kun je inleveren bij de supermarkt. Je krijgt het statiegeld terug en het materiaal van de fles wordt gerecycled.

Van statiegeldflessen kunnen weer nieuwe verpakkingen voor voedingsmiddelen worden gemaakt. Doordat de ingeleverde statiegeldflessen allemaal uit hetzelfde materiaal bestaan, is sorteren niet nodig en kunnen ze makkelijk gerecycled worden. De statiegeldflessen worden versnipperd en omgesmolten tot nieuw flessen.

Opnieuw zoeken