papieren verpakking met plastic- of aluminiumlaagje (geen drinkpak)

Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Kun je papier niet scheuren, dan is het geplastificeerd. Geplastificeerd papier of karton heeft een dun laagje kunststof, dat het recyclingsproces van papier verstoort. Daarom hoort het bij het restafval. Een uitzondering hierop vormen de drankenkartons (zoals een melkpak). Dit is ook karton met een plastic (en soms ook aluminium)laagje. Die kunnen gescheiden ingeleverd worden (bijvoorbeeld via de PMD-inzameling) voor recycling.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken