papieren verpakking met (plastic- en) aluminiumlaagje (geen drinkpak)

Papieren Verpakking Plastic Aluminium Laagje

Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Papier met een aluminiumlaagje kan niet bij het oud papier omdat dit het recyclingproces verstoort. Daarom hoort het bij het restafval. Soms kun je het papier en aluminiumlaagje van elkaar lostrekken. Dan kan het papier in de papierbak en het aluminiumlaagje in de bak of zak voor plastic, metalen en drinkpakken (PMD).
Daarnaast heb je ook nog het drinkpak (zoals een melkpak). Dit is karton met een plastic (en soms ook aluminium)laagje. Die kunnen gescheiden ingeleverd worden (meestal via de PMD-inzameling) voor recycling.

 

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?