papieren verpakking met (plastic- en) aluminiumlaagje (geen drinkpak)

Papieren Verpakking Plastic Aluminium Laagje

Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Papier met aluminiumfolie kan niet bij het oud papier omdat dit het recyclingproces verstoort. Daarom hoort het bij het restafval. Een uitzondering hierop vormen de drankenkartons (zoals een melkpak). Dit is karton met een plastic (en soms ook aluminium)laagje. Die kunnen gescheiden ingeleverd worden (bijvoorbeeld via de PMD-inzameling) voor recycling.

 

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Hoe zorg je voor minder afval?

Zootje Geregeld geeft je antwoorden, tips en slimmigheden om je zootje goed te regelen voor de toekomst.

Zootje Geregeld

Niet kunnen vinden?