papieren verpakking met (plastic- en) aluminiumlaagje (geen drinkpak)

Papieren Verpakking Plastic Aluminium Laagje

Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Papier met aluminiumfolie kan niet bij het oud papier omdat dit het recyclingproces verstoort. Daarom hoort het bij het restafval. Een uitzondering hierop vormen de drankenkartons (zoals een melkpak). Dit is karton met een plastic (en soms ook aluminium)laagje. Die kunnen gescheiden ingeleverd worden (bijvoorbeeld via de PMD-inzameling) voor recycling.

 

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Week Zonder Afval

Van 30 mei t/m 5 juni is de Week Zonder Afval. Dan gaan we de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien.

Bekijk de acties

Opnieuw zoeken