Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Niet alles van papier hoort in de papierbak. Denk aan foto’s, drinkpakken en behang. Check de tips voor papier en karton van Milieu Centraal. Oud papier dat je gescheiden inlevert moet schoon en droog zijn.

Oud papier is schoon en droog wanneer het grotendeels vrij is van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Kleine materiaalonderdelen, zoals kunststof tape of vensters, of lichte vlekken of droge voedselresten na het leegschudden van een verpakking verstoren het recyclingproces niet en mogen bij het oud papier.

Kassabonnen mogen sinds juni 2020 bij het oudpapier, omdat er geen BPA meer in zit.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?