Dit gooi je weg via

milieustraat

Tip

Dep lekkende koelvoeistof uit een ijsmachine zo snel mogelijk op, en stop het in een afgesloten plastic zakje, net als de kapotte ijsmachine zelf. Losse koelelementen bevatten zout water of alcohol om het vriespunt te verlagen, maar het koudemiddel in zelfvriezers is meestal R-134a, een gehalogeneerde fluorkoolwaterstof (HFK) met een enorme klimaatbelasting wanneer het in de atmosfeer komt. Voorkom dus dat het ontsnapt.

Opnieuw zoeken