Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Losse kleine plastic (onderdelen van) verpakkingen (kleiner dan 4x4 cm) vallen in de sortering van het gescheiden ingezamelde afval door een zeef, en worden dan alsnog verbrand. Je kunt ze dus net zo goed meteen bij het restafval gooien.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken