Dit gooi je weg via

milieustraat of restafval

Tip

Kleine metalen voorwerpen als schroeven, spijkers, bouten, moeren en sleutels kunnen in grotere hoeveelheden gescheiden worden ingeleverd op de milieustraat als metalen. Een enkele schroef, spijker of sleutel kan bij het restafval: in de afvalenergiecentrale wordt dit metaal er met magneten uitgehaald en gerecycled.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken