Dit gooi je weg via

milieustraat of restafval

Tip

Kleine metalen voorwerpen, zoals schroeven, spijkers, bouten, moeren en sleutels, kun je in grotere hoeveelheden gescheiden inleveren bij de milieustraat als metalen. Een enkele schroef, spijker of sleutel kan bij het restafval: in de afvalenergiecentrale wordt dit metaal er met magneten uitgehaald en gerecycled. Dit geldt ook voor kleine metalen verpakkingsonderdelen zoals kroonkurken: als ze bij de gescheiden inzameling belanden, vallen ze door een zeef en gaan alsnog naar de afvalverbranding. 

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken