Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

De dozen zijn vaak vervuild met etensresten en vet. Daardoor zijn ze niet geschikt voor recycling en mogen ze niet bij het oud papier.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken