Dit gooi je weg via

milieustraat

Tip

Dakbedekkingsmateriaal van bitumen en teer kun je gescheiden inleveren bij de milieustraat. Voor dit soort dak-afval kun je ook een container of éénkuubs afvalzak (bulky/bigbag) huren, die door een professionele afvalverwerker wordt opgehaald. In de prijs zijn ophaalkosten, milieubelasting en kosten van afvalverwerking inbegrepen.

Nadat de container of afvalzak is opgehaald, wordt het dakafval op dezelfde manier verwerkt als het dakafval dat via het gemeentelijk afvaldepot ingezameld is. Bitumen- en teerhoudend dakafval mag niet met ander bouw- en sloopafval in een container of éénkuubs afvalzak.

Van oude bitumen dakbedekking wordt nieuwe dakbedekking gemaakt en het wordt gebruikt in de wegenbouw. Teer wordt onder speciale omstandigheden verbrand om te voorkomen dat giftige stoffen vrijkomen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?