Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Een cold pack kun je het beste in zijn geheel bij het restafval weggooien. Knip het niet open, de inhoud mag niet door de gootsteen. Het is geen klein chemisch afval (kca).

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

Opnieuw zoeken