Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Gooi bijzonder papier zoals vetvrij papier, stickerrugpapier en bakpapier weg bij het restafval. Zulk papier is bewerkt met een siliconen- of waslaagje. Dit dient om vocht, lijm of vet af te stoten. Stickers zijn juist behandeld met lijm. Dit papier is daardoor niet geschikt voor recycling. De doordruklaag/carbonlaag van carbonpapier maakt ook deze papiersoort ongeschikt voor recycling. Papier met een dun waslaagje dat schoon en droog is, mag wél bij het oud papier.

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?