Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Thuis kun je als consument een mondkapje (of ander beschermend materiaal tegen virussen) bij het restafval gooien. Knoop de vuilniszak goed dicht zodat vuilophalers geen onnodig risico lopen.

In verpleeg- en verzorgingshuizen en ook in de thuiszorg gelden andere regels omdat het dan bedrijfsafval is. Deze instellingen zijn verantwoordelijk voor een veilige afvalinzameling van medisch materiaal, daar zijn allerlei regels aan verbonden.

Probeer het beschermende materiaal in ieder geval niet door de wc te spoelen: daarmee verstop je de riolering en dat geeft een hoop ellende. 

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Hoe zorg je voor minder afval?

Zootje Geregeld geeft je antwoorden, tips en slimmigheden om je zootje goed te regelen voor de toekomst.

Zootje Geregeld

Niet kunnen vinden?