Dit gooi je weg via

vuilnisbak (restafval)

Tip

Als consument gooi je thuis een mondkapje (of ander beschermend materiaal tegen virussen) weg bij het restafval. Knoop de vuilniszak goed dicht zodat vuilophalers geen onnodig risico lopen.

In verpleeg- en verzorgingshuizen en ook in de thuiszorg gelden andere regels omdat het dan bedrijfsafval is. Deze instellingen zijn verantwoordelijk voor een veilige afvalinzameling van medisch materiaal, daar zijn allerlei regels aan verbonden.

Probeer het beschermende materiaal in ieder geval niet door de wc te spoelen: daarmee verstop je de riolering en dat geeft een hoop ellende.

Als je plastic wegwerphandschoenen niet gebruikt om je te beschermen tegen een virus, dan kun je ze weggooien in de bak of zak voor plastic, metalen en drinkpakken (pmd).

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Dit levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken en metalen worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer gebruikt bij de aanleg van wegen.

}

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?