Bij het klussen en verbouwen komt er afval vrij. Bruikbare materialen, zoals bakstenen, dakpannen en hout, kun je het beste doorverkopen, weggeven of zelf hergebruiken. Puin en bouwafval is datgene dat overblijft als je bruikbare materialen eruit hebt gehaald. Je kunt voor zulk afval een container huren of bij de bouwmarkt een éénkuubs-afvalzak kopen. Puin van een verbouwing in je eigen huis kun je naar de milieustraat brengen.

Schoon puin is niet-verontreinigd puin, zoals beton, bakstenen, grind en bouwzand. Dit puin wordt gezeefd en gebruikt in de weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als verhardingsmateriaal, onder het wegdek en in geluidswallen en bij de productie van beton en asfalt. Vervuild puin is te verdelen in verontreinigd puin (puin vermengd met verontreinigde grond, gevaarlijke afvalstoffen of asbesthoudend afval), en niet-bewerkbaar puin (puin verontreinigd met glas of teer, glashoudend puin, gasbetonblokken en kalkzandsteen). Vervuild puin wordt gereinigd, daarna kan het alsnog worden gebruikt in de weg- en waterbouw of bij de productie van beton en asfalt.

}

Dit gebeurt er met puin

Weggooien voorkomen?

Met deze 10 tips van Milieu Centraal kun je een berg afval voorkomen.

Bekijk de tips

Niet kunnen vinden?