Een plastic statiegeldfles kun je inleveren bij de supermarkt. Je krijgt het statiegeld terug en de fles wordt gerecycled. Bijna alle statiegeldflessen worden weer ingeleverd.

Van statiegeldflessen kunnen weer nieuwe verpakkingen voor voedingsmiddelen worden gemaakt. Doordat de ingeleverde statiegeldflessen allemaal uit hetzelfde materiaal bestaan, is sorteren niet nodig en kunnen ze makkelijk gerecycled worden. De statiegeldflessen worden versnipperd en omgesmolten tot nieuw flessen.

}

Bekijk een aantal producten die hieronder vallen:

Hoe zorg je voor minder afval?

Zootje Geregeld geeft je antwoorden, tips en slimmigheden om je zootje goed te regelen voor de toekomst.

Zootje Geregeld

Niet kunnen vinden?