Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: insulinepen
Afdanken via:

Milieustraat

Let op:

Injectienaalden kun je ook inleveren bij je eigen apotheek. Verpak ze zo, dat niemand zich eraan kan verwonden of infecties kan oplopen.

Het is:

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (kca) is gevaarlijk afval of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals kwik, lood, asbest, organische oplosmiddelen, dioxines en cadmium. Als deze stoffen in een afvaloven worden verbrand, kan dit luchtvervuiling veroorzaken. Ook komen deze gevaarlijke stoffen in de verbrandingsresten terecht. Het storten van die verbrandingsresten kan dan de bodem en het grondwater vervuilen. Gescheiden inzamelen dus! Met gescheiden inzameling wordt ook voorkomen dat vuilnismannen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Uit een deel van het klein chemisch afval worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. Het deel dat niet kan worden gerecycled, gaat naar speciale verbrandingsovens. De zeer hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen. Klein chemisch afval dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen op enkele speciaal daarvoor ingerichte stortplaatsen in Nederland.