Wat hoort in welke afvalbak?

Wat hoort in welke afvalbak?

Je zocht op: dierenpoep
Afdanken via:

Vuilnisbak (restafval)

Let op:

Alleen mest van kleine huisdieren mag in de groente-, fruit- en tuinafval-bak. Honden- en kattenpoep hoort bij het restafval. Honden- en kattenpoep mogen niet in de gft-bak en ook niet op de composthoop thuis, vanwege het risico van het overdragen van dierziektes via de compost. Ook horen kattenbakkorrels niet bij het gft.

Het is:

Restafval

Restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand. Verbranden levert energie op die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Soms wordt restafval eerst nog nagescheiden: stoffen die nog gerecycled kunnen worden, zoals plastic, drinkpakken, metalen en soms ook papier en groente-, fruit- en tuinafval worden er dan uitgehaald. Na verbranding kunnen bruikbare metalen ook nog uit de asresten gehaald worden. De rest van de asresten wordt deels weer hergebruikt bij de aanleg van wegen.